ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΥΛΙΔΗΣ Σ. ΧΡΙΣΤΟΣ» και το διακριτικό τίτλο «
COMPUTER SERVICE LAB» (εφεξής «Εταιρεία» ή «εμείς») θέλει να σας ενημερώσει τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε μέσω αυτού του ιστοτόπου, των συνδεδεμένων με αυτόν εφαρμογών ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο π.χ. μέσω τηλεφώνου, καθώς και πως χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες.

1. Τι και ποιους καλύπτει η παρούσα Πολιτική Απορρήτου;
Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Εταιρείας χωρίς να έχουν δημιουργήσει λογαριασμό στην ιστοσελίδα αυτής.

2. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;
Η Εταιρεία δύναται να συλλέγει δεδομένα που σας αφορούν, όπως ενδεικτικά δεδομένα για την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα ή για την εκτέλεση της παραγγελίας. Διαβεβαιώνουμε ότι δεν συλλέγουμε και δεν έχουμε καμία πρόσβαση ούτε σε οικονομικά σας στοιχεία (π.χ. στοιχεία τραπεζικής κάρτας) ούτε σε ευαίσθητα δεδομένα που σχετίζονται με εσάς.

3. Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κυρίως για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Επίσης, είναι απαραίτητο να συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις ή για σκοπούς προστασίας των νόμιμων συμφερόντων της Εταιρείας. Η μη παροχή των εν λόγω δεδομένων ενδέχεται να συνεπάγεται την αδυναμία, από μέρους μας, να σας προσφέρουμε τις Υπηρεσίες της Εταιρείας. Όταν συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ, έχετε την επιλογή να μην παρέχετε στην Εταιρεία τα προσωπικά σας στοιχεία.

4. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο τηλεφωνικών παραγγελιών;
Όταν καλείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας μας στο 2341 251 100 (στοιχεία τα οποία είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα μας) προκειμένου να προβείτε στην αγορά ενός προϊόντος, επεξεργαζόμαστε τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν για την εκτέλεση της παραγγελίας (άρθρο 6 παρ. 1 (β΄) ΓΚΠΔ), και συγκεκριμένα: α) ονοματεπώνυμο (για την ασφαλή παράδοση του προϊόντος προς το πρόσωπο που προέβη στην παραγγελία και για την έκδοση τιμολογίου, εφόσον ζητηθεί), β) e-mail (για την αποστολή μηνύματος επιβεβαίωσης της παραγγελίας στο πλαίσιο απόδειξης των συναλλαγών), γ) τηλέφωνο παραγγελίας (για την ενημέρωση εξέλιξης της παραγγελίας)  , δ) διεύθυνση κατοικίας (για την παραλαβή/παράδοση του προϊόντος)   και ε) ΑΦΜ, ΔΟΥ, δραστηριότητα – προαιρετικό (εφόσον δεν υποβληθεί αίτημα για έκδοση τιμολογίου). Θα διατηρήσουμε τα ως άνω δεδομένα για όσο χρόνο είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και σε κάθε περίπτωση για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Περαιτέρω, υπενθυμίζουμε ότι τηλεφωνικές κρατήσεις προϊόντων δεν γίνονται δεκτές από την Εταιρεία και ως εκ τούτου δεν συλλέγονται – στην περίπτωση αυτή – προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, επισημαίνουμε πως δεν διατηρούνται αρχεία ηχογραφημένων συνομιλιών, δεδομένου ότι οι κλήσεις προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών δεν καταγράφονται.

5. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Η ασφάλεια των δεδομένων σας αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, κλοπή και μη εξουσιοδοτημένη χρήση, γνωστοποίηση ή τροποποίηση, καθώς και από κάθε αθέμιτη επεξεργασία.

6. Ποιος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Για την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας, το οποίο δεσμεύεται από ρήτρες εμπιστευτικότητας, καθώς και από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας.  Τα δεδομένα σας, δε, μπορεί να διαβιβαστούν σε αστυνομικές αρχές και οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται, βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Εταιρείας να γνωστοποιεί τέτοια δεδομένα.

7. Μεταφέρονται τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες;
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταφέρονται σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε περίπτωση που μία τέτοια διαβίβαση λάβει χώρα, μεριμνούμε πάντα ώστε να υπάρχουν οι νόμιμες εγγυήσεις που να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

8. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα ή αν θεωρείτε ότι τυχόν παραβιάζονται δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Λεωφ. Κηφισίας 1, Αθήνα 11523, τηλ. 2106475600 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dpa.gr.

9. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;
Για οποιοδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

• Μέσω e-mail:
info@cslab.gr  


1.    ΤΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ;
Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλους τους χρήστες (εγγεγραμμένους και μη) που επιθυμούν να λάβουν υπηρεσίες από την Εταιρεία. Όπως ορίζεται στους Όρους Χρήσης μας, οι υπηρεσίες της Εταιρείας απευθύνονται σε γενικό κοινό, δεν απευθύνονται σε παιδιά και ως εκ τούτου δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα από παιδιά κάτω των 16 ετών.

2.    ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ;
Η Εταιρεία δύναται να συλλέγει δεδομένα που σας αφορούν, όπως ενδεικτικά δεδομένα για την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα ή για την εκτέλεση της παραγγελίας στο πλαίσιο αγοράς ενός προϊόντος. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων για εσάς:
Δεδομένα εγγραφής, δηλαδή τις πληροφορίες που υποβάλλετε για να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας και να δημιουργήσετε λογαριασμό. Οι πληροφορίες εγγραφής μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη χώρα και τον ταχυδρομικό κώδικα.
Δεδομένα για την παραγγελία ενός προϊόντος, όπως ενδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, τα οποία είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την παράδοση του προϊόντος.

Πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω εργαλείων, όπως τα cookies. Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση, από μέρους σας, των υπηρεσιών της Εταιρείας, όπως για παράδειγμα τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

Δεν συλλέγουμε:
Οικονομικές πληροφορίες από κάποιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμής: σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε μία μη συνδεδεμένη υπηρεσία πληρωμής για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να αγοράσετε κάποιο προϊόν ή να κάνετε πληρωμές («Υπηρεσία Πληρωμής»). Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ένα προϊόν ή να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή μέσω μιας Υπηρεσίας Πληρωμών, θα κατευθυνθείτε σε μια ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πληρωμών. Οι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε σε μια Υπηρεσία Πληρωμών θα υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της Υπηρεσίας Πληρωμών και όχι στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση, από μέρους της Υπηρεσίας Πληρωμών, πληροφοριών που συλλέγονται μέσω οποιασδήποτε Υπηρεσίας Πληρωμών.

Ευαίσθητες πληροφορίες: ζητάμε να μην μας στέλνετε και να μην αποκαλύπτετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις, την υγεία, το ποινικό υπόβαθρο ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.

3.    
ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από και σε σχέση με εσάς για τους κάτωθι σκοπούς:
α) Να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. β) Να βελτιώνουμε την εμπειρία σας μέσω υπηρεσιών της Εταιρείας (τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου) παρέχοντας περιεχόμενο που μπορεί να θεωρήσετε σχετικό και ενδιαφέρον. γ) Να σας επιτρέπουμε να σχολιάζετε περιεχόμενο και να συμμετέχετε σε διαδικτυακά παιχνίδια, διαγωνισμούς ή προγράμματα επιβράβευσης. δ) Να σας παρέχουμε τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και να απαντάμε στις ερωτήσεις σας. ε) Να προστατεύουμε τα δικαιώματα της Εταιρείας. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου η Εταιρεία θεωρεί καλόπιστα ότι η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για: (i) την προστασία, την επιβολή ή την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της, (ii) την προστασία της ασφάλειας, του απορρήτου και της ασφάλειας των χρηστών, (iii) την προστασία της Εταιρείας, καθώς και άλλων εμπλεκόμενων τρίτων μερών, όπως οι προμηθευτές της Εταιρείας, από απάτες ή για σκοπούς διαχείρισης κινδύνων. στ) Για σκοπούς συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα των αρμόδιων αρχών. ζ) Για την ολοκλήρωση ενός εταιρικού μετασχηματισμού, όπως μιας προτεινόμενης ή πραγματικής αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, πώλησης, κοινοπραξίας, εκχώρησης, μεταβίβασης ή άλλης διάθεσης του συνόλου ή μέρους των δραστηριοτήτων, περιουσιακών στοιχείων ή αποθεμάτων της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε πτώχευσης ή παρόμοιων διαδικασιών). Για παράδειγμα, εάν η Εταιρεία συμμετέχει σε συγχώνευση ή μεταβίβαση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία δύναται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέρος ή στα μέρη που συμμετέχουν στη συναλλαγή ως μέρος της εν λόγω συναλλαγής, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας. η) Να σας στέλνουμε, κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσής σας, προσφορές, προωθητικές ενέργειες και άλλες εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με τα νέα και τις δράσεις της Εταιρείας.
 
4.    ΣΕ ΠΟΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως για την παραγγελία και παράδοση προϊόντος) η συλλογή των δεδομένων σας είναι αναγκαία, διότι διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να παρασχεθούν οι υπηρεσίες της Εταιρείας. Η επεξεργασία, δε, μπορεί να είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας ή για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις. Περαιτέρω, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας αποστείλει εμπορικές/διαφημιστικές επικοινωνίες, κατόπιν της συγκατάθεσής σας.
Παρακάτω θα βρείτε ένα επεξηγηματικό διάγραμμα σχετικά με το παραπάνω θέμα:

Σκόπος επεξεργασίας

Νομική βάση

Παροχή υπηρεσιών (π.χ. παραγγελία προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των αγορών που διενεργούνται μέσω τηλεφώνου

Άρθρο 6, παρ. 1 (β’) ΓΚΠΔ

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Άρθρο 6, παρ. 1 (β’) ΓΚΠΔ

Εξυπηρέτηση πελατών

Άρθρο 6, παρ. 1 (β’) ΓΚΠΔ

Προστασία νόμιμων συμφερόντων (θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων)

Άρθρο 6, παρ. 1 (στ’) ΓΚΠΔ

Συμμόρφωση με υποχρεώσεις της ισχύουσας νομοθεσίας

Άρθρο 6, παρ. 1 (γ’) ΓΚΠΔ

Εταιρικός μετασχηματισμός

Άρθρο 6, παρ. 1 (στ’) ΓΚΠΔ

Αποστολή εμπορικών/διαφημιστικών μηνυμάτων (μάρκετινγκ)

Άρθρο 6, παρ. 1 (α’) ΓΚΠΔ

5.    ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
Τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας τόσο με ηλεκτρονικά όσο και με έντυπα μέσα και προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψιν τη φύση, το πεδίο, το πλαίσιο και το σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και τις διαφορετικές πιθανότητες και την σοβαρότητα του κινδύνου όσον αφορά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των προσώπων. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία χρησιμοποιεί κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή της από απώλεια, κλοπή και μη εξουσιοδοτημένη χρήση, γνωστοποίηση ή τροποποίηση, καθώς και από κάθε είδους αθέμιτη επεξεργασία.

6.    ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
Η Εταιρεία ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στους κάτωθι αποδέκτες υπό συγκεκριμένες συνθήκες και συγκεκριμένα:
•    Σε συνεργαζόμενες εταιρείες που υποστηρίζουν και διαχειρίζονται την Ιστοσελίδα.
•    Σε εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών.
•    Σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή έναντι της οποίας υφίσταται σχετική υποχρέωση να γνωστοποιηθούν τα ως άνω δεδομένα.
Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το προσωπικό και οι συνεργάτες της να είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό μας και οι εξωτερικοί συνεργάτες δεσμεύονται πλήρως από τις ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.

7.    ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση κάθε σκοπού επεξεργασίας. Μετά την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν, εκτός εάν πρέπει να διατηρηθούν βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου ή για σκοπούς που άπτονται της θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων.

8.    ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ;
Τα Δεδομένα σας δεν μεταφέρονται σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι ορισμένες χώρες εκτός ΕΟΧ παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Για μεταφορές από τον ΕΟΧ σε χώρες που δεν θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε θεσπίσει, σε περίπτωση που τέτοιες διαβιβάσεις λάβουν χώρα, κατάλληλες και ενδεδειγμένες διασφαλίσεις που αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και στην ασφαλή μεταφορά τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες περί προστασίας δεδομένων, όπως τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες ή άλλα νόμιμα εργαλεία.

9.    ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
Σε κάθε περίπτωση, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, εφόσον συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις:
•    Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα (κοινώς γνωστό ως «αίτημα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων»), το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.

•    Το δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα. Ενδέχεται να χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των νέων δεδομένων που μας παρέχετε.

•    Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς, όταν δεν υπάρχει βάσιμος λόγος για να συνεχίσουμε την επεξεργασία τους. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν έχετε ασκήσει με επιτυχία το δικαίωμά σας να εναντιωθείτε στην επεξεργασία (βλ. παρακάτω), όταν ενδέχεται να έχουμε επεξεργαστεί τις πληροφορίες σας παράνομα ή όταν καλούμαστε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι ενδέχεται να μην είμαστε πάντα σε θέση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας για διαγραφή για συγκεκριμένους νομικούς λόγους, ο οποίοι θα σας κοινοποιηθούν, κατά περίπτωση, τη στιγμή του αιτήματός σας.

•    Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον (ή έννομο συμφέρον τρίτου μέρους) και υπάρχει κάτι στη συγκεκριμένη κατάστασή σας που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτόν τον λόγο, καθώς πιστεύετε ότι έχει επίδραση στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες σας. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να αντιταχθείτε, όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ.

•    Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν θέλετε να εξακριβώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων, (β) αν η χρήση των δεδομένων από εμάς είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να τα διαγράψουμε, (γ) αν θέλετε να διατηρήσουμε τα δεδομένα, ακόμα και αν δεν τα χρειαζόμαστε πλέον, καθώς τα χρειάζεστε για να θεμελιώσετε, να ασκήσετε ή να υπερασπιστείτε νομικές αξιώσεις, ή (δ) αν έχετε αντιρρήσεις για τη χρήση των δεδομένων σας από εμάς, αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε αν έχουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για να τα χρησιμοποιήσουμε.

•    Το δικαίωμα φορητότητας (διαβίβαση) των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτο μέρος. Θα παρέχουμε σε εσάς, ή σε κάποιο τρίτο μέρος που έχετε επιλέξει, τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα διαλειτουργικό μορφότυπο. Να σημειωθεί ότι το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες για τις οποίες μας παρείχατε αρχικά τη συγκατάθεσή να τις χρησιμοποιήσουμε ή όπου χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες για να εκτελέσουμε μια σύμβαση με εσάς.

•    Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή, όταν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό, ωστόσο, δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας πραγματοποιήθηκε πριν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, είναι πιθανό να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες.
Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματά σας υποβάλλοντας γραπτό αίτημα στην Εταιρεία μας. Μπορείτε να αναμένετε απάντηση σε ένα τέτοιο αίτημα εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του από την Εταιρεία και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) μηνών, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του αιτήματός σας ή τον όγκο των αιτημάτων που λαμβάνουμε.

10.    ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Η παρούσα Πολιτική ενημερώνεται όποτε είναι απαραίτητο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική μας, θα τροποποιήσουμε το σχετικό κείμενο αναλόγως πριν τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές αυτές και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας ενημερώσουμε με κάθε πρόσφορο μέσο.
Σας συνιστούμε να διαβάζετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ώστε να παραμένετε ενήμεροι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία.
11.    ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα ή αν θεωρείτε ότι τυχόν παραβιάζονται δικαιώματα σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Λεωφ.Κηφισίας 1, Αθήνα 11523, τηλ. 2106475600 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dpa.gr.